Standing tall

Foto av Hanne Årsnes

Related Items